Uvjeti poslovanja


Uvjeti i način poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

Kada Prodavatelj izrazi želju da Sollers agencija za nekretnine posreduje u prodaji njegove nekretnine naš zaposlenik dolazi vidjeti nekretninu i dokumentaciju za nekretninu, te s Prodavateljem dogovara cijenu nekretnine i duge detalje vezane uz prodaju, nakon čega se s Prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina. Uz dopuštenje prodavatelja, fotografiramo nekretninu radi što kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim kupcima. Ako sva dokumentacija nije kompletna, pomažemo da je Prodavatelj kompletira, tako da se budućem Kupcu osigura da bez ikakvih smetnji u zemljišnim knjigama uknjiži pravo vlasništva na svoje ime. Obveza Sollers agencija za nekretnine je da :

 • s pažnjom dobrog gospodarstvenika izvijesti Prodavatelja o prilikama za posredovanje s potencijalnim kupcima,vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za kupoprodaju predmetne nekretnine, – nakon postignutog dogovora izrađuje Predugovor i Ugovor o kupoprodaji nekretnina,
 • organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca na Predugovoru i Ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
 • naš zaposlenik prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod Javnog bilježnika, kod kupnje nekretnine kreditom banke,
 • naš zaposlenik prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi Zapisnik o primopredaji nekretnine.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Sollers agencija za nekretnine naplaćuje proviziju od Prodavatelja 2% dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodajni nekretnina ako nema Predugovora. Za naplaćenu proviziju Sollers agencija za nekretnine Prodavatelju izdaje račun. Kada se Kupca dovede u vezu s Prodavateljem radi kupoprodaje nekretnine, a koji se odluči da hoće kupiti nekretninu, tada se potpisuje Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između i Kupca, te se dogovaraju u Sollers agencija za nekretnine vjeti kupoprodaje nekretnine kao što su konačna kupoprodajna cijena, način plaćanja kupoprodajne cijene, ulazak u posjed i drugi detalji. Obveza Sollers agencija za nekretnine je da :

 • Kupcu predoči dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
 • ishodi izradu Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nekretnina,
 • kod Javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,
 • u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, zaposlenik Sollers agencija za nekretnine prisustvuje solemnizaciji Ugovora o kreditu kod Javnog bilježnika, nakon čega solemnizirani ugovor o kreditu i prijedlog za uknjižbu hipoteke predaje u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda radi uknjižbe hipoteke,
 • zaposlenik Sollers agencija za nekretnine prisustvuje isplati kapare i kupoprodajne cijene, te primopredaji nekretnine kojom prilikom će napraviti i zapisnik o primopredaji nekretnina, Na temelju punomoći za Kupca Sollers agencija za nekretnine obavlja slijedeće:
  1. Poreznoj upravi će predati poreznu prijavu i prisustvovati procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
  2. nakon što Kupac plati porez na promet nekretnina ugovore o kupoprodaji nekretnina će odnijeti u Poreznu upravu radi stavljanja pečata o reguliranju porezne obveze Kupca,
  3. u Elektru, Plinaru, Stambeno komunalno gospodarstvo, Toplinarstvo i druge ustanove će predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,
  4. u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda će predati ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na ime Kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Sollers agencija za nekretnine naplaćuje proviziju od Kupca 2% od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodajni nekretnina ako nema Predugovora. Za naplaćenu proviziju Sollers agencija za nekretnine Kupcu izdaje račun.
Uvjeti i način poslovanja kod najma i zakupa nekretnina

Kada Najmodavac izrazi želju da Nekretnine Sollers posreduje u iznajmljivanju njegove nekretnine naš zaposlenik dolazi vidjeti nekretninu i dokumentaciju za nekretninu, te s Najmodavcem dogovara cijenu najma nekretnine i druge detalje vezane uz najam, nakon čega se s Najmodavcem potpisuje Ugovor o posredovanju kod najma nekretnina. Uz dopuštenje Najmodavca, fotografiramo nekretninu radi što kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim Najmoprimcima. Obveza Sollers agencija za nekretnine je da :

 • s pažnjom dobrog gospodarstvenika izvijesti Najmodavca o prilikama za posredovanje s potencijalnim Najmoprimcima,
 • vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za iznajmljivanje predmetne nekretnine,
 • nakon postignutog dogovora izrađuje Ugovor o najmu nekretnina,
 • organizira ovjeru potpisa Najmodavca i Najmoprimca na Ugovoru o najmu nekretnina,
 • na temelju punomoći za Najmodavca Poreznoj upravi podnese poreznu prijavu,
 • naš zaposlenik prisustvuje primopredaji nekretnine i pri ulasku i pri izlasku Najmoprimca iz prostora, kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod iznajmljivanja nekretnina Sollers agencija za nekretnine naplaćuje proviziju od Najmodavca:

 • u visini jedne mjesečne najamnine , ako je ugovor o najmu sklopljen na vremensko razdobljedo 5 (pet) godina,
 • u visini jedne i pol mjesečne najamnine , ako je ugovor o najmu sklopljen na vremensko razdoblje iznad 5 (pet) godina, i to sve u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana sklapanja Ugovora o najmu nekretnina između najmodavca i najmoprimca. Za naplaćenu Sollers agencija za nekretnine proviziju Najmodavcu izdaje račun.

U NAVEDENOM SLUČAJU OD NAJMOPRIMCA NE NAPLAĆUJEMO PROVIZIJU.